„Bieg po zdrowie”

Bieg po zdrowie” – program antynikotynowej edukacji zdrowotnej opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Program będzie prowadzony w II semestrze roku szkolnego 2017/18 w klasie IV. Opierał się będzie głównie na uświadomieniu uczniów na temat szkodliwości palenia papierosów. Podstawą zajęć będzie stymulowanie kreatywności i aktywności oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu. Zajęcia będą obejmować 6 godzin lekcyjnych z podziałem na poszczególne tematy:

  1. Palenie jest niezdrowe.

  2. Jak się nie dać złowić nałogowi?

  3. Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów.

  4. Palenie szkodzi.

  5. Jak to zrobić, żeby nie palić.

  6. Jak to zrobić, żeby inni nie palili.

Cykl zajęć będzie dawał możliwość dzieciom dyskutowania, wymieniania doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły.

W II semestrze zostaną rozdane rodzicom podstawowe informacje na temat programu – informacja dla rodziców, ogólne założenia programu oraz o tym co będzie realizowane z dziećmi na zajęciach. Na spotkaniu z rodzicami – czyli na najbliższym spotkaniu wywiadowczym jest zaplanowane przybliżenie tego tematu rodzicom. Poruszenie kwestii komunikacji rodzica z dzieckiem. Dzieci na zajęciach dostaną swoje ćwiczenia pracy, z którymi będą pracować, a także będą je mogli wziąć do domu, aby rodzic mógł sprawdzić co jest realizowane. Program będzie zakończony podsumowaniem cyklu zajęć i pokazaniem innym, że w życiu najważniejszy jest zdrowy styl życia.