Akcja „Sprzątanie Świata”

27 i 28 września 2022 roku tradycyjnie uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata” polegającej na wspólnym zbieraniu śmieci na placu szkolnym oraz jego najbliższej okolicy. Każdy uczeń otrzymał rękawiczki jednorazowe i miał okazję wspólnie z rówieśnikami zbierać śmieci. Była to również okazja do spaceru podczas ładnej pogody. Wszyscy wrócili z akcji zadowoleni i pełni optymizmu, ponieważ mogli przyczynić się do poprawy czystości wokół szkoły oraz jej okolicy. Celem tej akcji było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Wszyscy uczestniczyli w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem.

Akcja „Sprzątanie Świata”