17 września – rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

Trwa miesiąc wrzesień. Jest to czas radości, bo rozpoczął się nowy rok szkolny, ale i zadumy z uwagi na 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W naszej szkole staramy się pamiętać o tym okrutnym, pełnym odwagi i poświęcenia czasie. W związku z tym, w dniu 17 września (dzień napaści ZSRR na Polskę) uczniowie pod opieką wychowawczyń Ewy Bieleckiej i Elżbiety Rodzeń przygotowali akademię.

 

Obchody 17 września